Daně

Základní informace – prezentace :                                                            

 • vlastníme osvědčení daňového poradce

 • vlastníme certifikát bilanční účetní splňující evropské standardy

 • daňová kancelář je pojištěna a tím přebírá veškeré záruky za svou práci

 • daňová kancelář je flexibilní a je schopna se operativně přizpůsobit potřebám a přáním klienta

Daňová kancelář nabízí tyto služby :

 •  daňové a účetní poradenství

 • vedení jednoduchého a podvojného účetnictví

 •  vedení personální a mzdové agendy

 •  zastupování klienta při jednání s FÚ, OSSZ, ZP

Daňové a účetní poradenství

 • daň z příjmu fyzických osob

 • daň z příjmu právnických osob

 • daň z přidané hodnoty

 • daň silniční

 • daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí

 • sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

 • zpracování daňových přiznání v prodloužené lhůtě do 30.6. – t.zn. odklad daňové povinnosti

za uvedené služby jsou smluvní, odvíjejí se od složitosti a pracnosti problému.


Vedení účetnictví :
 • jednoduché účetnictví :

  • peněžní deník

  • kniha pohledávek a závazků

  • evidence DHIM

  • evidence HIM

  • pokladní kniha

  • evidence DPH

  • přiznání k DPH

  • roční závěrka

 • podvojné účetnictví : 
 • deník, hlavní kniha

 • kniha pohledávek a závazků

 • evidence DHIM

 • evidence HIM

 • evidence DPH

 • přiznání k DPH

 • pokladní deník

 • účetní závěrky dle požadavku klienta

  K nabízeným produktům jsou poskytovány účetní konzultace, řešení problému klienta hot-line po telefonu.

  Ceny za uvedené služby jsou smluvní a odvíjejí se od druhu vedeného účetnictví, množství dokladů k zaúčtování, plátcovství DPH. Částky jsou po zhodnocení a dohodě účtovány paušálně měsíčně ve stejné výši.


  Personální a mzdová agenda - povedeme a za Vaši firmu kvalifikovaně zajistíme :
  • zpracování a vedení personalistiky

  •  zpracování a výpočet mezd s dopravou výsledků vaší firmě

  • zpracování a výpočet odvodů záloh na daň, sociálního a zdravotního pojištění

  • po zpracování distribuci nutných hlášení na OSSZ a ZP

  • zpracování ročního zúčtování záloh na daň a jeho distribuci na příslušný FÚ

  • zastoupení vaší firmy při kontrolách OSSZ a ZP

   

  Ceny za uvedené služby jsou smluvní a odvíjejí se od počtu zpracovávaných mezd a rozsahu služeb s tím poskytovaných. 


  E-mail: 1real@1real.cz