Zastupování v Praze

 Operativně nabízíme dle aktuálního požadavku klientů  novou službu a to zastoupení zájmů právnických a fyzických osob v Praze.

Naše základní nabídka je určena pro podnikatelské subjekty, které podnikají v Praze nebo se snaží proniknout nebo posílit své pozice v Praze. Nabízíme dobrou znalost v podnikatelském prostředí, orientaci v zákonech, předpisech a místních zvyklostech.

Téměř všechny důležité orgány státní moci a správy sídlí v Praze. Potřebujete-li v těchto úřadech cokoli projednat, zařídit, jste-li předvoláni a nemáte čas se věnovat tomuto problému díky dlouhé cestě celý den - JSME TU JEN PRO VÁS !

Naše společnost pro Vás a Vaším jménem je schopna zajistit kvalitní servis do 24 hodin a to zejména :

 • zařizování veškerých záležitostí obchodních a smluvních

 • spolupráce s existujícími obchodními partnery klienta v Praze

 • zastupování Vašich zájmů při kontaktu s partnery, investory a státními orgány v Praze

 • obchodní zastoupení Vaší firmy v Praze, zakládání dceřiných společností  

 • identifikace a kontaktování potenciálních obchodních partnerů, distributorů, montážních, projekčních a jiných firem

 • obchodní a marketingové informace, asistenční služby  

 • provádění průzkumu trhu, vytváření sítě regionálních prodejců

 • monitoring veřejných soutěží v Praze, zajištění Vaší účasti ve veřejných soutěžích

 • prezentace Vaší firmy v Praze a organizační zajištění pracovních a obchodních jednání

 • zajišťování nezbytných povolení, certifikátů, realizace dodávek apod.

 • povede neodkladná jednání a zajistí potřebné podklady a doklady

 • vyhledá a kontaktuje osoby a úřední místa podle Vašich potřeb, - připraví jednání a uvede Vás k jednání na příslušných místech zajistí překladatelské a tlumočnické služby na místě

 • zastupování klienta před soudy a úřady státní správy a to ve všech stadiích řízení

 • zajištění služeb notáře v Praze, organizace valné hromady s programem dle přání klienta

Nově vznikajícím právním subjektům i již existujícím obchodním společnostem můžeme za paušální poplatek poskytnout administrativní sídlo na adrese naší kanceláře v centru Prahy s touto atraktivní nabídkou :

 • zveřejnění a používání kontaktní obchodní adresy, včetně viditelného označení obchodní firmou a IČO společnosti

 • příjem veškerých písemností a dokladů, popř. jejich transfer dle požadavků a potřeb klienta

 • telefonní služby – operativní vyřizování telefonátů dle požadavků a potřeb  klienta

 • faxové služby - příjem pro klienta určených faxových zpráv a další transfer dle požadavků a potřeb klienta

 • internetové služby, email služby, zřízení emailové schránky na našem serveru - kompletní technický, organizační a personální servis

Možnost komplexní správy Vaší společností, která zahrnuje zejména:   

 • zastupování společnosti u soudů, na živnostenských, finančních a jiných úřadech

 • zajištění vypracování smluv a ostatních právních dokumentů pro Vaší společnost a obchodní partnery

 • zajištění notářských služeb

 • oznámení o konání valné hromady, organizace valné hromady, zápis a zpracování ostatních nutných podkladů a dokladů z z valné hromady

 • podání návrhů na zápis změn společnosti do obchodního rejstříku

 • kvalifikované vedení účetnictví dle zákonné povinnosti

 • daňové poradenství zajišťování účetních auditů

Tento výčet služeb je pouze rámcový, naše kancelář se přizpůsobí Vašim potřebám. Rozhodněte se, jaké služby v Praze potřebujete, my Vás navštívíme a připravíme spolu s Vámi dohodu, která Vám zajistí Vaše potřeby kvalitně, v rozsahu podle Vašich potřeb. Získáte oproti ostatním firmám jistotu, že Vaše zájmy v Praze budou náležitě ochráněny. Díky naší pomoci nebudete zaskočeni ani těžce řešitelným problémem. Naše znalosti a styky budou Vaší jistotou !   

Příklad našich služeb:

Zjistíte, že musíte v Praze vyřídit neodkladné záležitosti Vaší firmy. Termín Vám nevyhovuje a uvědomujete si, že Vy nebo Váš pracovník ztratí cestou celý den. V Praze je složitá orientace a dopravní situace. Místo na parkování nelze nalézt.

 Řešení, které nabízí naše kancelář je jednoduché - pověříte jednáním nebo zařízením Vašich záležitostí nás. Bude-li třeba v průběhu jednání zjistit Vaše stanovisko, budeme Vás operativně kontaktovat mobilním telefonem.

Váš zástupce jede do Prahy na zásadní jednání. Na dálnici došlo k problémům a cesta je omezena. Jsou šance Vaší firmy zmařeny? Zdálo by, že ano. Avšak je zde naše kancelář, která i tomto případě bude schopna Vás zastoupit. Postačí nás informovat např. mobilním telefonem a za využití rozsahu oprávnění podle rámcové mandátní smlouvy a Vašich pokynů další zajistíme.

Co k zajištění jistoty, kterou nabízíme potřebujete ? 

 1. Uzavřít rámcovou mandátní smlouvu s naší společností na poskytování služeb v rozsahu podle Vašich potřeb. Naši nabídku Vám předloží a podle Vašich požadavků pro Vás zpracuje návrh smlouvy náš zástupce. Součástí smlouvy je plná moc v rozsahu, kterou určíte Vy pokud Vás již náš zástupce nekontaktoval sám, učiňte tak neprodleně Vy !

 1. Po uzavření smlouvy budeme Vaše zájmy zastupovat na základě plné moci. Pokud budete potřebovat nečekaně i jiné služby, než dohodnuté, postačí faxem zaslat speciální plnou moc pro tuto službu, v níž určíte, co má naše firma pro Vás vykonat. Budeme jednat okamžitě! Pokud se ukáže potřeba zajistit Vaše zájmy v Praze v průběhu několika hodin, i to jsme schopni zajistit! Zde postačí telefonická žádost potvrzená písemně později.

 1. Součástí smlouvy je i finanční stránka kontraktu.

V zásadě nabízíme platbu paušální částkou měsíčně výši dohodnete s naším zástupcem podle rozsahu poskytovaných služeb. Tento paušál by zahrnoval běžné zastupování Vašich zájmů, Pokud byste si vyžádali služby nad rozsah smlouvy, byly by placeny zvlášť, podle rozsahu a množství odvedené práce.

 

Pokud Vás tato nabídka oslovila, chcete získat některou námi nabízenou službu dle svého individuálního přání nebo se blíže informovat, kontaktujte nás, rádi  s Vámi dohodneme osobní schůzku.


E-mail: 1real@1real.cz