Obchodní kancelář

Naše společnost se obrací na Vás s následující nabídkou služeb, která je určena zejména pro širokou podnikatelskou veřejnost, která podniká v Praze nebo se snaží proniknout, nebo posílit své pozice v Praze. Nabízíme dobrou znalost v podnikatelském prostředí, orientaci v zákonech, předpisech a specifických místních zvyklostech.

V případě zájmu a potřeb klienta odborně zajišťujeme komplexní založení, či změnu obchodní společnosti - akciové i společnosti s ručením omezeným a družstva podle specifických požadavků zakladatele. 

Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze - nabízíme:

 • zajištění a zpracování podkladů pro vznik, změnu a zánik podnikatelských subjektů (fyzických osob zapsaných do obchodního rejstříku, obchodních společností a družstev) podle požadavku  klienta

 • vyhledání vhodného sídla pro obchodní společnost, či družstvo

 • zajištění notářských a překladatelských služeb

 • zajištění a zpracování podkladových dokumentů pro zápis, či změnu zápisu v obchodním rejstříku

 • ohlášení a vyřízení živnostenských listů, popř. koncesních listin, včetně změn

 • podání návrhu na zápis či změnu zápisu v obchodním rejstříku,  zastupování v průběhu řízení

 • zajištění aktuálních a úředně ověřených výpisů obchodních společností a družstev z obchodního rejstříku

 • registraci společnosti k příslušným daním u správce daně dle místa sídla společnosti

Dále Vám společnost zajistí kvalitní servis a to zejména v těchto oblastech :  

 • zprostředkování obchodních kontraktů mezi podnikatelskými subjekty s veškerým právním servisem

 • zprostředkování nákupu a prodeje obchodních komodit a zboží

 • zjišťování bonity obchodních partnerů

 • zařizování veškerých záležitostí obchodních a smluvních

 • vedení administrativy, faxové, e-mailové a poštovní služby

 • úschova a archivace dokladů

 • spolupráce s existujícími obchodními partnery klienta v Praze  

 • zastupování Vašich zájmů při kontaktu s partnery, investory a státními orgány v Praze

 •  obchodní zastoupení Vaší firmy v Praze, vznik, změna a zánik dceřiných společností  

 • identifikace a kontaktování potenciálních obchodních partnerů, distributorů, montážních, projekčních a jiných firem dle požadavku a potřeb klienta, vytváření přímých obchodních vazeb  

 • obchodní a marketingové informace, asistenční služby  

 • provádění průzkumu trhu, vytváření sítě regionálních prodejců

 • monitoring veřejných soutěží v Praze, zajištění Vaší účasti ve veřejných soutěžích

 • prezentace Vaší firmy v Praze a organizační zajištění pracovních a obchodních jednání

 • zajišťování nezbytných povolení, certifikátů, realizace dodávek apod.

 • povede neodkladná jednání s obchodními partnery a úřady v rámci požadavku klienta           

 • zajistí potřebné podklady, dokumenty a doklady

 • vyhledá a kontaktuje osoby a úřední místa podle Vašich potřeb, - připraví jednání a uvede Vás k jednání na příslušných místech zajistí překladatelské a tlumočnické služby v místě

 • zastupování klienta před soudy a úřady státní správy a to ve všech stadiích řízení

 • zajištění služeb notáře v Praze

 • vedení účetnictví

 • daňové poradenství zajišťování účetních auditů

Tento výčet služeb je pouze rámcový, naše kancelář se přizpůsobí Vašim potřebám. Svobodně se rozhodněte , jaké služby v Praze potřebujete, my Vás navštívíme a připravíme spolu s Vámi dohodu, která Vám zajistí Vaše potřeby kvalitně, v rozsahu podle Vašich potřeb. Získáte oproti ostatním firmám jistotu, že Vaše obchodní záležitosti v Praze budou náležitě ochráněny. Díky naší pomoci nebudete zaskočeni ani těžce řešitelným problémem. Naše znalosti, zkušenosti a styky budou Vaší jistotou.

Pokud Vás tato nabídka oslovila, chcete získat některou námi nabízenou službu dle svého individuálního přání nebo se blíže informovat, kontaktujte nás, prosím, rádi s Vámi dohodneme osobní jednání a schůzku.


 

E-mail: 1real@1real.cz